Für Aktionäre

Abteilung Investor Relations

Wioletta Kowalcze
wioletta.kowalcze@valvex.com

Przemysław Pietrzyk
przemyslaw.pietrzyk@lawberry.pl


Informationen

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten von Valvex-Aktionären

Dematerializacja akcji

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) nastąpiła obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (niezależnie od tego, czy są to akcje imienne czy akcje na okaziciela) – akcje spółek będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu. Również akcje Akcjonariuszy VALVEX S.A. zostały zdematerializowane.

Rejestr nie jest publicznie dostępny, ale jest jawny zarówno dla spółki jak i każdego jej akcjonariusza.
Wszelkie przenoszenie akcji będzie dochodziło do skutku z chwilą wpisu tej wzmianki w rejestrze akcjonariuszy (taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na akcjach).

Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy w Spółce VALVEX S.A. została zawarta z Domem Maklerskim BOŚ S.A.

Newsletter

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben und die interessantesten Angebote erhalten möchten, melden Sie sich für unseren Newsletter an.

Newsletter

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben und die interessantesten Angebote erhalten möchten, melden Sie sich für unseren Newsletter an.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.